1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Resmi Gazete’de bugün (9 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün (9 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)
0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yazar Hakkında

Yorum Yap