1. Anasayfa
  2. Haberler

Resmi Gazete’de bugün (29 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün (29 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)
0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Kültür ve Turizm Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 150)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408)

– İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7409)

– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7410)

– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla “Aksaray İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7411)

– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla “Niğde İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7412)

– Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7413)

– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Merkez Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7414)

– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmara Adası-Saraylar Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7415)

– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7416)

– Mersin İli, Anamur İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7417)

– Mersin İli, Aydıncık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olan Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7418)

– Mersin İli, Bozyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Arsinoe Antik Kenti (MER 12) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7419)

– Sakarya İli, Geyve İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7420)

– Balıkesir İli, Edremit İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Şehir İçi Trafik Yoğunluğunu Azaltmak ve Oluşabilecek Afet Durumlarında Alternatif Yol İmkânı Sağlamak Amacıyla Hazırlanan Edremit Ülkü Yolu Projesi Kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7421)

– Aydın İlinde Kurulacak Akköy RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7422)

– İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7423)

– Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Savaklı ve Sürgü Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Doğanşehir İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi Kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7424)

– Mardin İli, Midyat İlçesi, Ulucami Mahallesi, Estel Kentsel Sit Alanında Yer Alan ve 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Olan Matiate Yeraltı Şehrine Yönelik, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/4/2023 Tarihli ve 158 Sayılı Kararıyla Uygun Bulunan Çevre Düzenleme Projesinin Uygulanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7425)

– Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Çiçeklidüz, Özdemirci ve Tatlısu Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Sanayi Sitesi Yapılması Amacıyla Akçaabat Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7426)

– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7427)

– Aydın İlinde Kurulacak Bafa RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7428)

– Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ve Üzerlerindeki Yapıların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7429)

– Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl/Yenimahalle Sınırları İçerisinde Bulunan 506 Ada, 2 ve 3 Parsel Numaralı Taşınmazların, Millet Bahçesi Projesi Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Çaykara Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7430)

ATAMA KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 7431)

– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7432)

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7433)

– Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

– Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ile İlgili 2023/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir