1. Ana Sayfa
  2. Gündem

‘Tarım arazilerini korumak gerekiyor’

‘Tarım arazilerini korumak gerekiyor’
0

Bafra ve Çarşamba ovalarının Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında oluşmuş verimli topraklar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Türk, şunları söyledi:

“Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Ovasında 18 hektarlık bir alandaki tarlaları meyve ve zerzevat hali yapmak üzere kamulaştırmış; tarla sahibi çiftçilerin açtıkları iptal davası lokal yönetim mahkemesince lehlerinde sonuçlanmakla birlikte; iptal kararı Danıştay’ca bozulmuştur. Bunun üzerine belediye, çiftçilere ekili eserlerini kaldırmaları ve tarlaları boşaltmaları istemiyle tebligatta bulunmuştur. Anayasa’mızın 45. unsuru uyarınca ‘Devlet, tarım toprakları ile çayır ve meraların hedef dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, ziraî üretim plânlaması prensiplerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak gayesiyle, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve öteki girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır’. Yapılan kamulaştırma ve yapılacak inşaat, bu kararla çelişmektedir. Tarım topraklarının diğer bir emel için kullanılmasında, çiftçilerin geçimlerini sağladıkları toprakların ellerinden alınmasında Anayasa’nın 46. unsurunda kamulaştırma için temel şart olarak öngörülen ‘kamu yararı’ yoktur.” Halin ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türk, “Meyve ve zerzevat üreticileri ile satıcı ve alıcıları buluşturacak diğer bir uygun yer bulunmalıdır” dedi.

Yazar Hakkında

Yorum Yap